Írások animációs filmekről, hosszra, formára és nemzetiségre való tekintet nélkül

Dot & Line

Dot & Line

Könyvek, folyóiratok

2015. május 21. - dotandline

Kollarik Tamás (szerk.): Magyar animációs alkotók II. Magyar Művészeti Akadémia. Budapest. 2023

Varga Zoltán: Macska-egér játékok. Ternovszky Béla animációs filmjei. Magyar Művészeti Akadémia. Budapest. 2022

Iványi-Bitter Brigitta (szerk.): Kovásznai. Kovásznai Dorottya. London-Budapest. 2022

Keresztes Dóra: Virágnak ​Világa, Világnak Virága. Utisz Graphic Studio. Budakeszi. 2021

Hoppál Mihály – Varga Zoltán: Jankovics Marcell. Magyar Művészeti Akadémia. Budapest. 2019

Varga Zoltán: A kecskeméti animációs film. Magyar Művészeti Akadémia. Budapest. 2019

Fülöp József – Kollarik Tamás (szerk.): Magyar animációs alkotók I. Magyar Művészeti Akadémia. Budapest. 2019

Fülöp József – Kollarik Tamás (szerk.): Animációs körkép. A magyar animáció oktatási, intézményi, forgalmazási és pályázati lehetőségei – rövid történeti kitekintéssel. Magyar Művészeti Akadémia. Budapest. 2016

Varga Zoltán: A magyar animációs film: intézmény- és formatörténeti közelítések. Apertúra-könyvek. Pompeji Alapítvány. Szeged. 2016

Varga Zoltán: A végtelenbe... és haza! – A science fiction műfajának megjelenése a magyar animációs filmben. In: Kárpáti György – Schreiber András (szerk.): A sci-fi – Válogatott tanulmányok. KMH Print Kft. Budapest. 2016

Féjja Sándor: A kiskakas kutyakötelessége. Macskássy Gyula világa. 2015

Magyar animáció. Metropolis 2015/04

 • Bevezető a magyar animációról szóló összeállításhoz
 • Orosz Márton: Kommersz spektákulum vagy avantgárd utópia? Elfelejtett úttörők a magyar animáció hőskorából
 • Gerencsér Péter: A Kiskakas előtt. A korai magyar animációs reklámfilm transznacionális megközelítésben
 • Varga Zoltán: Huszonnégy kocka mese másodpercenként. Változatok a mesefilmre az egészestés magyar rajzanimációban
 • Orosz Anna Ida: Lerajzolt hétköznapok. A 60-70-es évek magyar animációs dokumentumfilmjeiről
 • Magyar animáció Válogatott bibliográfia

Varga Zoltán: Rémek a rajzlapról. Betekintés a horror és az animációs film összefüggéseibe. In: Kárpáti György – Schreiber András (szerk.): A horrorfilm – Válogatott tanulmányok. KMH Print Kft. Budapest. 2015

M Tóth Éva – Kiss Melinda: Animációs mozgóképtörténet I-II. Typotex Kiadó. Budapest. 2014

Orosz Anna Ida – Orosz Márton: Hunimation – Hungarian Animation Goes to Japan. MOME. 2014

Orosz Márton: Életre kelt (film)kísérletek. Az avantgárd első mozija. Szépművészeti – Magyar Nemzeti Galéria. 2014.

Macskássy Katalin – Orosz Anna Ida – Orosz Márton (szerk.): Macskássy Gyula. Animációs-filmrendező, tervezőgrafikus, a magyar rajzfilmgyártás megteremtője. Utisz Grafikai Stúdió. Budakeszi. 2013

Kapitány Ágnes - Kapitány Gábor: A kilencvenes évek és a 2000. utáni évek művészetének néhány jellegzetessége II.: A film. Kultúra és közösség 2013/4

Prizma folyóirat 10. Amerikai függetlenfilm, 2013

 • Nagy Csilla: Plasztik testek. Jan Svankmajer gyurmaanimációs testképei

Prizma folyóirat 7. Trashfilm, 2012

 • Orosz Anna Ida: Vakrajz. Megrajzolta, kitörölte, újrarajzolta, összetépte, kirakta, visszapörgette: William Kentridge

Szilvássy Orsolya: Üzenet a múltból és a jövőből. Irónia és intertextualitás A Mézga családban. Médiakutató 13. évf. 4. sz. (2012) 

Varga Zoltán: A műfajiság kérdése az animációs filmben. Doktori disszertáció. ELTE BTK. 2011

Megadja Gábor: Klerikális helyett vulgáris reakció: a South Park. Kommentár 2011/3

Orosz Márton: Vissza a szülőföldre! - Világhíres és felfedezésre váró magyar származású művészek az animációs film korai történetében. Kecskemétfilm Kft. Kecskemét. 2011 

Prizma folyóirat 6. Kortárs skandináv film, 2011

 • Varga Zoltán: Vincent és a homokember. A bábanimáció kísértetiességéről
 • Rövid történet, boldog zene. Hubai Gergely interjúja Normand Roger zeneszerzővel
 • Orosz Anna Ida: Testetlen hangok. A (magyar)animációs dokumentumfilmek hangi világáról
 • Rózsás Lívia: Művészeti ágak között. Waliczky Tamás rövid portréja 

Prizma folyóirat 5. A gyerekfilm félelmetes világa, 2011

 • Magyar animációs sorozattervek és gyereksorozatok az évtizedfordulón – Prizma-körkérdés
 • Rózsás Lívia: Strukturált filmidő. Portré Háy Ágnesről

M. Tóth Éva: Aniráma – Animációs mozgóképtörténet. Kortárs Kiadó. Budapest. 2010 (A könyv DLA-verziója)

Orosz Márton: Futurista filmutópiák. Az avantgárd animációs film magyar vonatkozású kapcsolatai. Magyar műhely 2010. 48. évfolyam 154. szám

Iványi-Bitter Brigitta: Kovásznai. Vince Kiadó. Budapest. 2010

Hajdú Zita: A mesék társadalmi hasznáról és világképük alakulásáról. Café Bábel 2010. 64.szám (Mese)

Varga Zoltán: Burleszk és animáció. Café Bábel 2010. 64.szám (Mese)

Kőváry Zoltán - Látos Melinda: "Nem segíthet rajta, csak a pszichológus..." Pszichoanalitikus állatmese a filmvásznon. Thalassa 2010 21. évf. 1. sz

Iványi-Bitter Brigitta: Az analóg animált film laboratóriuma. A BBS kísérleti animációs filmjei a hatvanas évektől az ezredfordulóig. In: Gelencsér Gábor (szerk.): BBS 50. A Balázs Béla Stúdió 50 éve. Műcsarnok – Balázs Béla Stúdió, 2009

Molnár László: Az animációs mesefilm. In: Böszörményi Gábor – Kárpáti György (szerk.): Zsánerben. Filmklubok és Filmbarátok Szövetsége Mozinet Kft. 2009

Marinov Gábor: Dagobert bácsitól a kollaboratív tartalomszerkesztésig. Az animáció új útjai. Információs társadalom 9. évf. 1. sz. (2009)

Az animációs film. Metropolis. 2009/1

 • Bevezető az animációs filmről szóló összeállítás elé 
 • Darley, Andrew: Vitaalap. Gondolatok az animáció tanulmányozásáról 
 • Wood, Aylish: A tér újjáélesztése 
 • Varga Zoltán: Határtörlések 
 • Bishko, Leslie: A rajzfilmstílus helyes és helytelen alkalmazása az animációban 
 • Az animációs film – Annotált filmográfia 
 • Az animációs film – Válogatott bibliográfia 

Dizseri Eszter: A kecskeméti rajzfilmstúdió. Az animáció magyar műhelyei. Balassi Kiadó. Budapest. 2009

Iványi-Bitter Brigitta: Köldöknézés és üstökösök. Körkép a magyar animációról. Műértő 2008/5

Enigma 56. Animáció, 2008

 • Varga Zoltán: Vázlat az animációs film tanulmányozásához
 • María Lorenzo Hernández: Az animált kép kettős értelme. Az animáció mint vizuális nyelv paradoxonairól
 • Robert Russett: Az animált hang és azon túl
 • Zrinyifalvi Gábor: A képek rendszere. Az elme képeitől a 3D animációig

William Moritz: Animációs filmek. In: Geoffrey Nowell-Smith (szerk.): Oxford Filmenciklopédia. Glória Kiadó, Budapest. 2008 (1998, 2004)

Iványi Brigitta: Filmszakadás? Képzőművészeti igényű animáció Magyarországon. In: Műértő 2007/5 | A HVG-n elérhető cikk itt.

Paul A. Cantor: Közösség, hagyomány, fánk: a Simpson család (ford.: Mándi Tibor) Kommentár 2007. 6. szám

Békési Sándor: A kép, amely visszanéz ránk. Az animációs film esztétikájának etikai vonatkozásai. In: Tévé előtt – védtelenül? A média hatása a gyerekekre. Pont Kiadó. Budapest. 2007

Dizseri Eszter: És mégis mozog... Az animáció magyar mesterei. A kezdetek. Balassi Kiadó. Budapest. 2006

Szakál Gyula: Vállalkozói emberképek és manipulációk a rajzfilmekben. Karrierstratégiai minták a jövő generációi számára. In: Szretykó György (szerk.): Tömegkultúra és tömegmanipuláció a modern társadalomban. A média- és a művelődésszociológia új aspektusai. Comenius Bt. Pécs. 2005

Pascal Pinteau: Animáció: az ecsettől a képpontig. In: Pascal Pinteau: Speciális effektek. Alexandra Kiadó. Pécs. 2004

Mezei Ottó: Kovásznai György, művész a festészet és film szolgálatában. Kézirat. 2000.

Veres Erika: A magyar népi kultúra sajátosságai, megjelenési formái a kecskeméti rajzfilmgyártásban. Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely. Kecskemét. 1999

Dizseri Eszter: Kockáról kockára. A magyar animáció krónikája 1948-1998. Balassi Kiadó. Budapest. 1999

M. Tóth Géza: Az animációs film helye és szerepe a médiaoktatásban. In: Iskolakultúra 1998/8

Tóth Géza: Az animációs film helye és szerepe a hazai médiaoktatásban külföldi példákkal. Új Pedagógiai Szemle 1998/3

Kapitány Ágnes: A rajzfilm néhány alakváltozása. A Walt Disney rajzfilmek világképe, értékrendje régen és most. Jel-Kép. 1997 4 évf. 4. sz.

Féjja Sándor: Holnap nyolcéves leszek. Az egész estés filmanimációról. Quality Film. Budapest. 1994

Féjja Sándor: Papírkivágások. Jurij Norstejn az Örökmozgóban. Filmkultúra 1994/7

Bartók István Bleier Edit (szerk.): Mozgás. Az animáció tankönyve. Pannónia Film Vállalat. 1993

Halász János: Egy új megközelítés: az animáció. In: Mojzesné Székely Katalin (szerk.): Kallódó gyermekek. Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet. Debrecen. 1991

Peternák Miklós (szerk.): Újképkorszak határán. A számítógépes grafika és animáció kezdetei Magyarországon. SZÁMALK. Budapest. 1989

Kovásznai György: Szülőföld-Animáció. Kalandozások Takamurával a magyar Disneylandben. Pannónia Film Vállalat. 1988

Bob Thomas: Walt Disney. Egy találékony amerikai. Táltos GM. Budapest. 1987

Szemadám György: Jankovics Marcell. Corvina Kiadó. Budapest. 1987

Antal István: Macskássy Gyula. Magyar Nemzeti Filmarchívum Könyvtára. Kézirattár. Budapest. 1986 

Leonard Maltin: Azok a csodálatos egerek... Az amerikai rajzfilm története I-II. Ford.: Balkay Fruzsina. Budapest. Pannónia Filmstúdió. 1984/1985

Féjja Sándor: Walt Disney, Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum. Múzsák Közművelődési Kiadó. Budapest. 1984

Dávid Gábor Csaba: Egyén és hatalom (Szoboszlay Péter filmjeinek elemzése). In: Dániel Ferenc (szerk.): Kortársunk a film. Budapest, Múzsák Közművelődési Kiadó. 1984

Szabó Ildikó: Irreális valóságok. Konfliktustípusok három animációs mesefimsorozatban. Jel-Kép 4. sz. (1983)

Bob Godfrey Anna Jackson: Csinálj magad animációs filmet! Pannónia Filmstúdió. Budapest. 1981

Bujtár József: A rajzfilmről kialakult tudati kép. Műhely. Tömegkommunikációs Kutatóközpont. 1980 12. évf. 24. sz

Dr. Matolcsy György Sarkadi Ilona (szerk.): Válogatott tanulmányok a magyar animáció történetéből I-II. Pannónia Film Rajz- és Animációs Stúdió. Budapest. 1980

Féjja Sándor: Hány éves a tinédzser? A rajzfilm és a gyerekek. Jel-Kép 1980/4

Féjja Sándor: A Lúdas Matyi című animációs és élőszereplős film konfrontációs hatásvizsgálata. Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum MOKÉP. Budapest. 1979

Hives László Hollós Róbertné (szerk.): Animációs élmény, érzelmi nevelés. Népművelési Intézet. 1979

Matolcsy György: Vázlatok a magyar animációs film történetéhez. In: A magyar film három évtizede. Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum MOKÉP. Budapest. 1978

Chuck Jones: A zene és a rajzfilm. In: Kenedi János (szerk.): Film + zene = filmzene? Zeneműkiadó. Budapest. 1978.

Breuer János (szerk.): Az animációs rövidfilm helyzete. Pannónia Filmstúdió. Budapest. 1977

Szoboszlay Péter: A rajzfilm. Műhelytitkok. Corvina Kiadó. Budapest. 1977

Zágon Bertalan (szerk.): Az animációs film (Filmamatőrök kiskönyvtára 12. szám). Népművelési Propaganda Iroda. Budapest. 1976

Bujtár József  Malgot István: Tér, mozgás, animáció. Népművelési Intézet. Budapest. 1976

Horányi Özséb – Matolcsy György (szerk.): Tanulmányok a magyar animációs filmről. Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum. Budapest. 1975

Bernáth László – Matolcsy György – Szluka Emil (szerk.): Magyar rövidfilm művészet (Filmbarátok kiskönyvtára 8.), Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum. Budapest. 1972

Richard Schickel: Walt Disney története. Gondolat Kiadó. Budapest. 1972

Stadler János (ford.): Az animációs film alapelvei, módszerei, felhasználása Roy Madsen: "Animated Film: Concepts, Methods, Uses" c. könyvéből. Pannónia Filmstúdió. Budapest (1969?)

Fleischer Mária: A magyar animációs film útja. Magyar Nemzeti Filmarchívum Könyvtára. Kézirattár. Budapest. 1968.

Matolcsy György: Rajzfilmgyártásunk a felszabadulás óta. In: Homoródy József (szerk.): A magyar film húsz éve 1945-1965. Budapest. Magvető. 1965

John Halas Roger Manvell: Az animációs film technikája. Művészeti Szakszervezetek Szövetsége. Budapest. 1964

Újhelyi József: Az államosítás 15 éve a szinkronfilm és a rajzfilm történetében. In. Homoródy József (szerk.): Magyar film 1948-1963. Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum. Budapest. 1964

Szűcs Ádám: Hogyan készül a rajzos film? Technikai Zsebkönyvtár. Németh József Műszaki Könyvkiadó. Budapest. é.n.

Vásárhelyi István: Trükkfilm – rajz-árny-báb. Műszaki Könyvkiadó. Budapest. 1962

* utolsó frissítés: 2023.09.01. *

süti beállítások módosítása